Just Vision דילוג לתוכן העיקרי

אירועים

הקרנות והרצאות

18 אוג', 2020

20:00 pm

וירטואלי

הקרנה וירטואלית של הסרט ״נאילה והאינתיפאדה״ בשיתוף עם ״פורום דו-קיום בנגב״ 

הצטרפו להקרנה של הסרט ״נאילה והאינתיפאדה״ שמארגן פורום דו-קיום בנגב בבאר שבע כחלק מפסטיבל הסרט הפלסטיני שמארגנים מדי שנה. אחרי ההקרנה יתקיים דיון עם אמה אלברט, סגנית מנהלת ב- Just Vision ו- Impact Producer. 

שעה: 8 בערב.