What We Do | Just Vision דילוג לתוכן העיקרי

אודותינו

Just Vision פועל במטרה להשמיע את קולותיהם של פלסטינים וישראלים הנאבקים למען סיום הכיבוש ולמען בניית‫ עתיד של לכולם.

מטרתנו העליונה היא לפעול למען סיום הכיבוש וזאת, בין היתר, באמצעות הגדלת נראותם של מנהיגים עממיים משני הצדדים, שתתרום באופן טבעי להגדלת השפעתם.

אנחנו פועלים במטרה להפנות את תשומת הלב העולמית והמקומית למודלים מקומיים מוצלחים הפועלים למען סיום הכיבוש. אנחנו חושפים את הסיפורים האלה בפני הקהל הרחב, אנשי מפתח, מקבלי החלטות, עיתונאים וסטודנטים ברחבי העולם, ומציגים את פוטנציאל ההצלחה הטמון בפעילותן של תנועות אלו, לו רק היו זוכות לתמיכה ולנראות מספקות.

אנחנו, ב־Just Vision, מספרים את הסיפורים שלהם, שלא זכו לתיעוד מספק, באמצעות הסרטים הדוקומנטריים עטורי הפרסים שלנו, באמצעות פעילות במדיה הדיגיטלית וברשתות החברתיות, קמפיינים חינוכיים ואמצעי התקשורת המקומיים והבינלאומיים. בדרכים אלה אנחנו שואפים לערער על הסטריאוטיפים הקיימים, לעורר השראה ולעודד מחויבות לפעולה.

ב־Just Vision עובד צוות של פעילי זכויות אדם, יוצרים, קולנוענים, אנשי תקשורת, ומומחים ליישוב סכסוכים. עד היום, הצליח צוות Just Vision להגיע לאלפי אנשים בפלסטין, בישראל, בארצות הברית ובמקומות נוספים ברחבי העולם באמצעות סדנאות ישירות, הקרנות סרטים ודיונים. מיליוני אנשים נחשפים לסרטים שלנו בהקרנות סדירות ובאמצעות סיקור עיתונאי מקומי ובינלאומי.

Just Vision נוסד בשנת 2003 והוא ארגון לא־מפלגתי וללא מחויבות דתית. צוות הארגון פועל מוושינגטון, ניו יורק וירושלים.