Eva Najjar | Just Vision דילוג לתוכן העיקרי

הצוות שלנו

אווה נג׳אר

מעצבת ומפתחת ראשית

בעלת תואר מוסמך בתקשורת ועיתונאות מהאוניברסיטה העברית בירושלים (2003), ותואר בוגר בתקשורת ועיתונאות ובבלשנות אנגלית מהאוניברסיטה העברית בירושלים (2000). בעבר עבדה כרכזת פרויקטים באעלאם – מרכז תקשורת לחברה הערבית הפלסטינית בישראל, באגודה לזכויות האזרח כרכזת תקשורת לחברה הערבית, בגישה – מרכז לשמירה על הזכות לנוע, כדוברת ורכזת סנגור ובעדאלה, כדוברת. בשנים 2007-2011 ניהלה גב' נג'אר את המחלקה הציבורית בעדאלה. גב' נג'אר מתגוררת בחיפה.