Guy Yadin Evron | Just Vision דילוג לתוכן העיקרי

הצוות שלנו

גיא ידין עברון

מנהל תקשורת

גיא הוא מנהל תקשורת ב-Just Vision, ארגון הממלא חלל תקשורתי בנושא ישראל-פלסטין. בתפקיד זה גיא תומך בפיתוחן ויישומן של אסטרטגיות המעורבות הציבורית והתקשורת הדיגיטלית של הארגון, כולל פעילות ברשתות חברתיות, קידום סרטי הארגון, תקשורת ועוד.

 לגיא תואר ראשון בהיסטוריה מהאוניברסיטה העברית בירושלים, ותואר שני בלימודי המזרח הקרוב מאוניברסיטת ניו יורק. לפני שהצטרף לצוות Just Vision גיא עבד בארגון רופאים לזכויות אדם – ישראל, שם עסק במימוש הזכות לבריאות של מהגרים ומבקשי מקלט וכן תרם למחקר על אי-שוויון בבריאות בשטחים הפלסטינים הכבושים. גיא נולד וגדל בירושלים.